Contraponer objetos 1.jpg

Arts

#recontextualització

#resignificació

En aquesta secció trobaràs una selecció de projectes artítics desenvolupats des de l'any 2005

Work in

progress   >>>>>>>>>>

Geometria

variable

Arxiu    >>>>>>>>>>

Archivo  >>>>>>>>>>

Archive  >>>>>>>>>>