top of page
Contraponer objetos 1.jpg

Arxiu

#recontextualització

#resignificació

En aquesta secció trobaràs una selecció de projectes artítics desenvolupats des de l'any 2005

Arxiu    >>>>>>>>>>

Archivo  >>>>>>>>>>

Archive  >>>>>>>>>>

bottom of page